Spel en gedragsregels

Spel en gedragsregels SV Den Hoorn

SV Den Hoorn is een echte dorpsclub, waar prestatie en recreatie hand in hand gaan. Sportiviteit, respect voor elkaar en de tegenstander en sociaal gedrag zijn daarbij belangrijke kernpunten.

De laatste jaren steunen wij actief de strijd tegen kanker. Vele leden storen zich dan ook in toenemende mate dat deze ziekte, maar ook andere, te pas en te onpas over de velden klinken. Enkele leden hebben dan ook het initiatief genomen om de gedragsregels van onze vereniging opnieuw onder de aandacht te brengen. Iedere bezoeker van ons sportpark dient zich daar aan te houden om SV Den Hoorn voor iedereen een prettige omgeving te laten zijn.

Gedragsregels

Gedrag tijdens wedstrijd

Gedrag buiten de wedstrijd

Melden niet correct gedrag

Een ieder die zich stoort aan gedrag wat niet volgens de regels is, kan dit melden bij een van onderstaande personen:

Protocol bestraffing

Na een melding van wangedrag zal het incident door het hoofdbestuur beoordeeld worden. Hierbij worden alle partijen mondeling en/of schriftelijk om een verklaring gevraagd.

Na beoordeling door het hoofdbestuur wordt de persoon:

  1. Vrijgesproken van de aantijgingen
  2. Bestraft met een waarschuwing
  3. Bestraft met een gele kaart; direct of bij een tweede waarschuwing
  4. Bestraft met een rode kaart; direct of bij een tweede gele kaart

Bestraffing met een gele kaart heeft tot gevolg dat een lid een wedstrijd niet mag spelen en een taakstraf opgelegd krijgt.

Bestraffing met een rode kaart heeft dat een lid een schorsing opgelegd krijgt waarbij de duur door het hoofdbestuur bepaald wordt.

In het geval van minderjarige personen, zullen zijn of haar ouders en/of verzorgers schriftelijke geïnformeerd worden.

Het niet opvolgen van de opgelegde maatregelen, zal leiden tot een zwaardere bestraffing.

Consequenties bij herhaaldelijk wangedrag of zwaar wangedrag

Bij herhaaldelijk overtreden van de gedragsregel(s) kunnen de volgende consequenties van toepassing zijn, echter uitsluitend na beoordeling en evaluatie door het hoofdbestuur:

Kleedkamerregels SV Den Hoorn

Het team zorgt dat de kleedkamer na de wedstrijd schoon en droog achter gelaten wordt;

Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag(training)

 

 

Vrijdag(training)

Zaterdag(wedstrijden)

 

 

Zondag(wedstrijden)

 

 

Verantwoordelijkheid SV Den Hoorn.

 

 

Melden niet correct gedrag

Een ieder die zich stoort aan gedrag wat niet volgens de regels is, kan dit melden bij een van de onderstaande personen: