Informatiegids jeugd

Het aantal jeugdspelers is inmiddels over de 600 gegaan en het blijkt dat S.V. Den Hoorn een bepaalde aantrekkingskracht vertoond. De aanmeldingen blijven nog altijd binnenkomen en het hanteren van wachtlijsten is noodzakelijk geworden. Om onze jeugd maximaal te kunnen begeleiden bij trainingen en wedstrijden is het essentieel dat we een beroep kunnen blijven doen op onze huidige vrijwilligers maar ook ons moeten realiseren dat aanvulling noodzakelijk is.

Groei in kwalitatieve en kwantitatieve zin vereist een goede technische structuur. Dit jaar hebben we kunnen realiseren dat voor elke groepering een hoofdtrainer is aangesteld. Voorts zijn er technische jeugdcoördinatoren aangesteld voor de C /D groepering en de E/F en Scoorties. In het komende seizoen zullen we toewerken naar het aantrekken van een coördinator voor de A/B/Meiden en Dames. Voor elke groepering is het uitgangspunt dat er een hoofdleider aanwezig is die de hoofd(trainers) veel organisatorische werkzaamheden uit handen zullen nemen, en leiders, indien noodzakelijk, beter kunnen ondersteunen.

‘Normen en Waarden’ in de vorm van gedragsregels zijn opgesteld. Het is nu zaak om deze nog beter tot uitvoering te brengen indien daar aanleiding toe bestaat. Van belang is daarbij dat iedereen verantwoordelijk wordt geacht om signalen door te geven daar waar gedragsregels worden geschonden. Alleen op die manier kunnen we daar adequaat in optreden.

De gids moet er voor zorgen dat men vrij eenvoudig alle relevante informatie kan vinden of kan achterhalen. Laat vooral duidelijk zijn dat wij nog steeds als belangrijkste doel hebben om de jongens en meisjes met plezier te laten voetballen! Zorg ervoor dat we met elkaar op een respectvolle manier omgaan zodat een ieder een prettige tijd heeft bij onze club.

Veel leesplezier toegewenst bij het lezen van de gids!