Historie S.V. Den Hoorn deel 1: 1952-1989

De roemruchte geschiedenis van S.V. Den Hoorn gaat terug tot 1952, als een aantal pioniers de club uit de grond stampt. Ze laten de club in alle opzichten groeien

De pioniers

In april 1952 gebeurt er niet zo gek veel in de wereld. Hoewel? In Den Hoorn gonst het al een tijdje in het dorp, maar zeker weten doet niemand het. Opeens prijkt daar de tekst op het raam van scheersalon Frans van Galen: “28 APRIL: OPRICHTINGSVERGADERING” Ben Lansbergen is het brein achter de oprichtingsvergadering van een voetbalclub in Den Hoorn. Hij vindt in Aad Kleyweg en G. van Velzen medestanders om een voetbalclub op te richten. Meester Ham, hoofdonderwijzer in Den Hoorn, leidt de vergadering in het café van A. van Velzen. Onder groot enthousiasme wordt een nieuwe voetbalclub opgericht: R.K.S.V. Den Hoorn. Ook de contributie wordt vastgesteld: senioren f 1,50 per maand, junioren f 0,75 en pupillen f 0,50 per maand.

Nadat de geestdrift enigszins is bekoeld, komen de eerste problemen. De club heeft geen geld en geen veld. Na enkele mislukte pogingen wordt een stuk land van Aad Kleyweg (hoek Ommedijk/Woudseweg) gebruikt als veld. De greppels en de afmetingen (50 bij 60 meter) wordt voor lief genomen. Het kleedlokaal wordt doorgaans door het paard gebruikt, maar gelukkig wil het dier z’n plaats best af en toe even afstaan als de voetballers zich komen verkleden. A.G. Ammerlaan brengt redding, want hij biedt een stuk land aan dat als voetbalveld dienst zou kunnen doen. Ditmaal geen paardenstal, maar een kalverschuur als kleedruimte. Douchen? Piet van Leeuwen brengt melkbussen naar de schuur, zodat iedereen zich in een teiltje kan wassen. Als er water tekort is, wordt er slootwater door geschept.

Lint

Ook het nieuwe terrein moet door de KNVB gekeurd worden. Terwijl enkele bestuursleden bezig zijn de schuur mestvrij te maken, trekt voorzitter Wiet van Velzen net zo lang aan het meetlint tot het lijkt alsof het veld aan de juiste afmetingen voldoet. Op 30 oktober 1952 komt de bevestiging. R.K.S.V. Den Hoorn mag (voorlopig voor een jaar) aan de competitie deelnemen. Na de nodige omzwervingen van de club koopt de gemeente begin ’58 uiteindelijk een stuk land van Vollering, ter hoogte van het huidige derde veld. De kleedgelegenheid en de kantine (op 18 mei 1959 feestelijk geopend) worden voor het overgrote deel door leden gebouwd. Den Hoorn beschikt in die tijd over een record aantal ‘terreinknechten’: een kudde schapen. In sportief opzicht gaat het de club voor de wind: het eerste elftal van de inmiddels snelgroeiende vereniging promoveert naar de tweede klasse van de HVB.

Onder trainer Jan van der Velden promoveert de hoofdmacht in 1968 zelfs naar de vierde klasse van de KNVB. Van der Velde, als ex-DHC´er een aanvankelijk vreemde eend tussen ‘die boeren’, roemt de zelfwerkzaamheid binnen de club. “Als er een vrachtwagen zand gebracht werd, hielp de hele selectie mee om het veld weer een beetje op te knappen.”

Groei

an de groei van de club lijkt geen einde te komen. In 1971 zijn er 300 jeugdleden. Onder voorzitter Bert (G.P.) van Marrewijk wordt een nieuwe kantine, die nu nog steeds dienst doet, gebouwd. Het clubhuis wordt in november ’73 geopend. Een jaar later verschijnt de laatste uitgave van het prachtige clubblad ‘Signaal’. Vanaf 1974 verschijnt namelijk het ‘Sport- en Nieuwsblad’ met het nieuws van verschillende Hoornse verenigingen. Na zijn successen vindt trainer Jan van der Velden het in 1975 genoeg. Zijn opvolger Anton van Bommel weet geen kampioenschap te behalen, maar dat verandert bij zijn opvolger Cor van Galen, die in het seizoen ’79/’80 het roer overneemt. Zijn aanpak werkt, want het team is een eenheid die in zijn eerste seizoen bijna onverslaanbaar lijkt en met overmacht kampioen wordt. In 1983 maakte Cor van Galen plaats voor Jan de Letter, wederom een trainer die perfect bij de club past. In het seizoen ’84-’85 gebeurde zelfs waar veel supporters een beetje bang voor zijn: het bescheiden SV Den Hoorn promoveert naar de tweede klasse. Intussen daalt het ledenaantal. Op zich niet zo heel vreemd, omdat alle voetbalverenigingen daarmee te kampen hebben. Vervelend is het echter wel.

Tribune

In het kampioensjaar 1985 wordt ook gestart met de voorbereidingen van de tribune, die op 30 augustus 1985 onder toeziend oog van voorzitter Martien van Oosten in gebruik wordt genomen. Van Oosten geeft in 1987 de voorzittershamer over aan Nic. van Marrewijk, die in sportief opzicht een unicum beleeft: Den Hoorn-1 degradeert in het seizoen ’87-’88 voor de eerste keer in de historie. Slechts weinigen zijn echt bedroefd, want de tweede klasse is iets te hoog gegrepen. Het jaar erop moet iedereen wel flink slikken als de hoofdmacht meteen weer degradeert. Onnodig, vinden de kenners, maar het gebeurt wel. Vakman Jan de Letter en Den Hoorn gaan aan het einde van het seizoen uit elkaar.