Algemene ledenvergadering

Evenement vindt plaats op 26 November 2021

Algemene Ledenvergadering 3 december aanvang 19.30 uur in de kantine van SV Den Hoorn

Bij de ledenvergadering kunnen 30 mensen aanwezig zijn, u kunt zich aan melden bij secretaris@svdenhoorn.nl.
Volgens de corona maatregelen zullen wij u checken op de QR code.
Verder zijn de financiële stukken, de wijzigingen in het huishoudelijk regelement en statuten vanaf 26 november, op te vragen bij secretaris@svdenhoorn.nl

Hieronder vind u de agenda en het verslag
ALV 2021