Corona en de gevolgen voor ons cluppie

Geplaatst op 28 March Sat door Monique Schulte

Nu de corona crisis ons land en de hele wereld in zijn greep houdt, alle ziekenhuizen en zorgverleners onder hoogspanning staan, de gevolgen van deze crisis voor ons zowel persoonlijk als zakelijk nog niet te overzien zijn, is het bijna vreemd om over voetbal te moeten praten. Ook ík wil op deze plaats duidelijk maken dat er op dit moment veel belangrijkere zaken zijn dan voetbal.

Afgelopen week kondigde het kabinet aan op dinsdag 31 maart meer duidelijkheid te geven over de maatregelen die gelden tot en met 6 april. Na dinsdag zal dus meer duidelijkheid ontstaan over het mogelijke vervolg van de competities. Hoe zeer we allemaal ons gewone leventje weer terug willen en daarbij de activiteiten op ons mooie sportpark, is het besef er ook, dat dit nog wel een tijdje kan gaan duren en de kans dat we dit seizoen nog voetballen steeds kleiner wordt.

Naast de maatschappelijke positie die we als vereniging innemen zijn er om ons heen vragen over de financiële positie van de club. We zijn een gezonde vereniging en we kunnen tegen een stootje. Als bestuur van SV Den Hoorn hebben we ook nu nauw overleg met elkaar over het reilen en zeilen van de club. Dit doen we online en op veilige afstand. Uiteraard kijken wij scherp naar de eventuele (financiële) gevolgen die er voor de vereniging zijn en naar de maatregelen om te kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de KNVB, de gemeente en het rijk.

Maar jullie steun hebben we deze dagen ook heel hard nodig. In deze tijd van sociale terughoudendheid wordt van ons gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven, als dat kan. Niet met meerdere mensen bij elkaar in groepjes te gaan voetballen en 1,5 meter afstand te houden. Doe het! Misschien niet voor jezelf maar doe het dan voor je opa of je oma. Doe het voor de zorgverleners. En doe het voor de mensen om ons heen, die we graag nog een tijdje langer bij ons willen houden. Geef om elkaar. Juist nu het zo belangrijk is. Houd moed en blijf gezond.

Frank van Mil
Voorzitter SV Den Hoorn