Even voorstellen: Frank van Mil

Geplaatst op 20 November Wed door Monique Schulte

Even voorstellen….

Mijn naam is Frank van Mil, 50 jaar, geboren en woonachtig in Delft. Ik ben getrouwd met Pauline en wij hebben drie zonen, Lucas, Justus en Marius. Ik ben mede-eigenaar van een marketingbureau in de tuinbouwsector Pull Position genaamd, dat wij samen runnen met 8 collega’s.

Zelf ben ik vanaf mijn zesde jaar lid van deze prachtige vereniging SV Den Hoorn en heb -op het oude sportcomplex weliswaar- de gehele jeugd doorlopen en ook een paar jaar in de seniorenselectie mogen voetballen. In de jaren dat ik actief was als voetballer, was ik me totaal niet bewust van de activiteiten die nodig zijn om een vereniging draaiende te houden. Inmiddels een klein bedrijf op zich, dat ervoor zorgt dat bijna 1.200 leden en aanverwante familie, vrienden en kennissen kunnen recreëren en genieten van het spelletje voetbal in onze regio.

Iets terug doen voor mijn cluppie was destijds de reden dat ik me op een avond in augustus heb gemeld om eens mee te gaan kijken in het bestuur dat toen geleid werd door voorzitter Erik R. van Dijk. Een inmiddels legendarische voorganger die na jaren dienst werd opgevolgd door wederom een clubman Richard van der Helm die als voorzitter onze vereniging in de afgelopen jaren een enorme boost heeft gegeven op het vlak van organisatie, een nog completer sportaccommodatie met o.a. twee kunstgrasvelden met ledverlichting en ervoor gezorgd heeft dat we met een groeiend ledenaantal, de vele recreanten allemaal kunnen laten genieten van het voetbalspel en tegelijkertijd prestatief tot de top 100 van beste amateurverenigingen in Nederland behoren. Daar mogen we heel trots op zijn.

Ik ben er in ieder geval heel trots op deel uit te maken van deze fantastische club en heb daarom de uitdaging aangenomen om mij kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de vereniging. Mijn doel is om samen met het bestuur, de commissies, alle leden, vrijwilligers en medewerkers van onze vereniging te zorgen voor het nastreven van onze missie: ‘Het bieden van voetbalplezier aan alle leden van SV Den Hoorn, waarbij prestatie voorop staat en daarnaast recreatie geboden wordt aan alle leden’. Zoals in ons algemeen beleidsplan bovenaan staat, zal ‘blijven verbeteren’ wat mij betreft dan ook de nadruk houden om de komende jaren verder te werken aan de beste én gezelligste voetbalclub in de regio.

Op vrijdag 6 december a.s. vanaf 19.30 uur zijn jullie allemaal welkom om de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) bij te wonen, actief mee te denken en mee te stemmen. Graag tot dan!