Verhoging contributietarieven S.V. Den Hoorn

Geplaatst op 26 June Wed door Joeri Doomernik

Aan alle leden van voetbalvereniging S.V. Den Hoorn,

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) op woensdag 5 juni 2019 is ingestemd met het voorstel van het bestuur om per 1 juli 2019 een contributieverhoging door te voeren voor alle leden.

Daarnaast gaan selectieteams een extra contributiebijdrage betalen.

Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door o.a. de stijgende kosten en daarnaast wil S.V. Den Hoorn de lasten meer naar gebruik verdelen. De reden dat de selectieteams meer contributie betalen dan de standaardteams is gelegen in het feit dat deze teams meer gebruik maken van de faciliteiten van S.V. Den Hoorn (o.a. trainen ze vaker) en het aanstellen van gecertificeerde voetbaltrainers voor deze selectieteams wat extra kosten met zich meebrengt.

De selecties die voor het seizoen 2019-2020 zijn bepaald:

JO10-1 en 2
JO11-1 en 2
JO12-1 en 2
JO13-1
JO14-1
JO15-1
JO17-1 en 2
JO19-1 en 2
Senioren 1e, 2e en 3e team
Vrouwen 1

Concreet gelden vanaf 1 juli 2019 de volgende contributiebedragen:

https://svdenhoorn.nl/overzicht-contributietarieven/

Voor vragen hieromtrent kunt u zich melden bij het bestuur, bij voorkeur per e-mail

 

Met vriendelijke voetbalgroet,

 

Heidi de Bruijn

Penningmeester S.V. Den Hoorn