Gezocht: vrijwilligerscoördinator

Geplaatst op 20 January Sun door Jacky Ruiterman

Na een aantal jaren vrijwilligerscoördinator geweest te zijn is het tijd om het stokje over te dragen. Na het lopend seizoen zet ik er een punt achter. Niet dat ik helemaal stop bij onze club maar ik denk dat het tijd is voor een jonger iemand met andere ideeën en een frissere kijk op het vrijwilligersbeleid. Veranderende tijden vraagt ook om een nieuwe aanpak. Willen we het allemaal een beetje betaalbaar houden zijn de vrijwilligers van levensbelang en is een coördinator de spil van het geheel. Ik heb het met heel veel plezier gedaan en ga me nu op andere gebieden bij de club verdienstelijk maken.

We zijn op zoek naar iemand die ervoor kan zorgen dat de verschillende commissies voldoende bezet zijn met vrijwilligers. Het contact met de coördinatoren van deze commissies is heel belangrijk. Wat speelt er en waar zijn er nog mensen nodig. Dit is de voornaamste taak van een toekomstig coördinator. Informeer desnoods bij mij naar het totaalplaatje en hoeveel tijd erin gaat zitten.

Ik ben uiteraard bereid om de nieuwe man/vrouw te helpen met het overdragen van het werk en wil de eerste tijd als side-kick aanwezig zijn.

Ik ga er niet vanuit dat de mensen staan te dringen maar één moet toch lukken. Dat zeg ik nu wel maar om het karwei goed te doen kan een 2-tal ook handig zijn en is misschien nog gezellig ook. Er zijn gelukkig al zoveel mensen actief bij onze club dat ik er van uitga dat dit ook goed komt. Vele handen…..

Dank in ieder geval alvast voor de medewerking van de afgelopen jaren van verschillende kanten en ik zie de reacties met vertrouwen tegemoet.

Jan van Beek, 06-25450316