Bestuur geeft het woord aan de jeugd

Geplaatst op 27 November Tue door Jacky Ruiterman

SV Den Hoorn hecht waarde aan de mening van de jeugdleden. Daarom is de club met ingang van seizoen 2018 – 2019 met een jeugdraad gestart. Door het oprichten van een jeugdraad zorgen we als SV Den Hoorn ervoor dat we continu in gesprek zijn met jongeren en nog beter weten wat er binnen deze doelgroep leeft. Wat drijft ze als lid van deze club en hoe kijken ze tegen SV Den Hoorn aan? Robin Persoon, Jeugdvoorzitter en Edger Kuntz Hoofd jeugdopleiding gingen met de jongeren in gesprek.

Robin: “Door jongeren mee te laten praten en denken, weet je als bestuur (nog) beter wat er speelt. Door niet langer over, maar met de jeugd te praten, kom je erachter wat zij belangrijk vinden, zorg je voor verbinding tussen jeugdspelers en het bestuur en kun je input meenemen in het vormen van (jeugd)beleid.”

Het oprichten van een jeugdraad ziet het bestuur als krachtig middel om binding met de jeugdleden te verhogen, de sfeer op de club te vergroten en leden te behouden voor de vereniging, als voetballer en/of vrijwilliger.

De raad, vertegenwoordigd door spelers uit verschillende teams tussen onder 13 en onder 18 jaar kwam, verdeeld over twee avonden, bij elkaar. Op 12 november was de aftrap met de onderbouw. Een week later op 20 november was het woord aan de bovenbouw. Aan de hand van een aantal stellingen kwam het gesprek al snel op gang.

Waar denken jullie aan als je aan SV Den Hoorn denkt? De een dacht aan een rijke club, de ander aan plezier, vrienden en sfeer… Wat gaat goed op de club? En voel je jezelf altijd veilig? Voel je jezelf altijd welkom en heb je het idee dat je fouten mag maken? De leden van de jeugdraad mogen alles roepen. En wanneer ze even geen antwoord hebben, is dat ook prima. Er ligt geen enkele druk op.

Ook op de vraag wat ze als voorzitter van SV Den Hoorn als eerste zouden verbeteren kwamen uiteenlopende antwoorden. Zo werd er bijvoorbeeld geopperd om een extra kunstgrasveld aan te leggen maar ook om van veld 1 weer een echt grasveld te maken. Uiteindelijk besluit het bestuur wat daadwerkelijk ingevuld kan en gaat worden.

De raadsleden hebben als opdracht meegekregen om binnen hun lichting bij alle teams de kinderen over de jeugdraad te informeren en punten voor het volgend overleg in februari te verzamelen.

De jeugdraad is opgericht als pilot, wat wil zeggen dat zowel de jeugd als het bestuur er de toegevoegde waarde van in moeten zien. Aan het eind van het seizoen wordt de balans opgemaakt en bekeken of dit is gelukt. Afhankelijk van deze uitkomst wordt er besloten om er wel of niet mee door te gaan