Vrijwilligers gezocht!

Geplaatst op 25 January Thu door Jacky Ruiterman

Van het vrijwilligersfront

Op de eerste plaats wensen we alle vrijwilligers namens de vrijwilligerscommissie een gezond 2018, veel plezier met de vrijwilligerstaken en ook een heel gezellige en sportieve 2e seizoenshelft toe.

Op verschillende vlakken hebben we aanvulling van vrijwilligers nodig :

Sponsorcommissie

John Kleyweg heeft ons verzocht uit te kijken naar een opvolger voor in de sponsorcommissie met als taak de Club van 100. John zit zoals hij het zelf zegt op een dood spoor vwb de werving van nieuwe leden voor de Club van 100. Hij stelt voor om iemand te zoeken, man of vrouw, in de leeftijdscategorie van 35 tot 50 jaar. Als zo iemand beschikt over een behoorlijk netwerk en een grote vrienden-/kennissen kring zou dat een plus zijn. Ook krijgt diegene te maken met de organisatie 2x per seizoen van het regelen van een biertje, erwtensoep of iets dergelijks. Roel Verkade en John zijn 8 jaar geleden begonnen met ongeveer 80 leden en zijn geëindigd op 140. Het stagneert nu dus en daarom John`s verzoek om een nieuwe impuls te geven en het aantal leden omhoog te brengen en daarmee extra inkomsten voor de club te genereren.

Pak deze uitdaging op en meld je bij John Kleyweg en hij verschaft je de nodige informatie. Contactpersoon : John Kleyweg, 06-53774348, jjmkleijweg@planet.nl

Scheidsrechters

Voor de wedstrijden op zaterdag bij de jeugd kunnen we nog best scheidsrechters gebruiken. 1x in de 4 weken, meer mag natuurlijk ook, je inzetten om deze wedstrijden in goede banen te leiden is een leuke bezigheid. Voor begeleiding, een cursus of een scheidsrechters-outfit wordt gezorgd. Contactpersoon : Bas Verdouw, scheidsrechters@svdenhoorn.nl

Zaterdagdienst

Voor het seizoen 2018/2019 kunnen we best nog wat vrijwilligers gebruiken. Als gastheer of gastvrouw kan je je heel verdienstelijk maken en het is met zoveel mensen om je heen nog gezellig ook. Contactpersoon : Aline van Marrewijk, 06-16303749, marre@kabelfoon.nl

Zondagdienst

Om het de huidige bezetting iets gemakkelijker te maken zou het heel fijn zijn als er zich mensen melden. Afhankelijk van het aantal medewerkers ben je 1x in de ca. 5 weken aan de beurt. Van het ontvangen van de scheidsrechters en de tegenstanders tot het verzorgen van de thee voor de teams en allerhande verdere activiteiten zitten in het takenpakket. Contactpersoon : Jan van Beek, 06-25450316, jan.van.beek@svdenhoorn.nl

Bar-/keukendienst op zondag

Ondanks dat de bezetting er beter voorstaat dan enige tijd geleden is aanvulling geen overbodige luxe. Je kan je in de keuken of achter de bar 1x in de 4 weken lekker uitleven en Sjaak is er blij mee. Contactpersoon : Sjaak Holierhoek, 06-53261304, holyh@kpnmail.nl

Organisator Pupil van de Week

Bij iedere thuiswedstrijd van ons vlaggenschip wordt er een pupil van de week benoemd. Hij of zij is deze middag het middelpunt en mag alle activiteiten rondom deze wedstrijd meemaken. Om dit in goede banen te leiden zoeken we iemand die dit op wil pakken. Contactpersoon : Jan van Beek, 06-25450316, jan.van.beek@svdenhoorn.nl

Verslaggever

Als men niet in de gelegenheid is om de wedstrijden van ons vlaggenschip bij te wonen is het prettig om op de site van SV Den Hoorn te lezen hoe de mannen het ervan afgebracht hebben. Vooral voor de uitwedstrijden zoeken we nog verslaggevers. Heb je een beetje schrijverstalent en bezoek je de uitwedstrijden ben jij degene die we zoeken. Thuiswedstrijden mogen uiteraard ook meegenomen worden. Contactpersoon : Jan van Beek, 06-25450316, jan.van.beek@svdenhoorn.nl

Voor de gepensioneerde mannen of vrouwen is er door de week overdag altijd iets te doen. Op de maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend zijn er behoorlijk wat vrijwilligers aanwezig om het complex op orde te houden/maken en ook op en rond de velden is het nodige te doen. Loop je met de ziel onder je arm twijfel niet en meld je aan. We kunnen er nooit teveel hebben.

Neem contact op met de genoemde contactpersonen van de verschillende commissies of met de mensen van de vrijwilligerscommissie voor opgave of verdere informatie.

Namens de vrijwilligerscommissie

Jan van Beek