Training 4b – Het scoren

Geplaatst op 1 December Sat door Kees Wabeke

Algemeen: zoveel mogelijk uitzetten afhankelijk van het aantal spelers. Niet de oefening aanpassen. 
Gebruik pionnen bij onvoldoende materiaal. Bij meer spelers wisselen na een doelpunt, indraaien. Zie voor het aangeven van aanwijzingen de specifieke PDF van deze oefening. Daarin staat hoe je een oefening makkelijker/moeilijker maakt. Bij elke oefening is het nummer aangegeven.

 

Warming-up 4.2:   2  tegen 1 (+k) groot doel – lijn

15 minuten — lengte 20m – breedte 10m

 

 • tweetal kan scoren op doel met keeper
 • verdediger + keeper kunnen scoren door de bal over de lijn te dribbelen
 • als de bal uit is in dribbelen ((verdediger) of inpassen ((tweetal)
 • bij een achterbal / hoekschop / doelpunt opnieuw starten bij het tweetal
 • organisatie 2 x uitzetten en na 3-4 minuten wisselen

 

Oefenvorm 4.2:   3 (+k) tegen 2 (+k) lang veld grote doelen        

15 minuten — lengte 45m – breedte 10m

 • als de bal uit is in dribbelen of inpassen voor tweetal en inpassen voor drietal
 • bij een hoekschop of achterbal starten bij de keeper van het drietal 
 • dubbele score wanneer de voorste verdediger de bal verovert op helft tegenpartij en scoort
 • na verloop van tijd wisselen team A en team B van rol (3-4 minuten)
 • na inspelen 1ste bal keeper drietal, doet keeper niet meer mee als speler
 • 8, 9 of 10 spelers (door wisselen na elk doelpunt, achterbal of hoekschop)

 

Oefenvorm  4.4:   2 (+k) tegen 1 (+k) grote doelen

15 minuten — lengte 30m – breedte 10m

 • als de bal uit is in dribbelen voor de verdediger of inpassen voor het tweetal
 • bij een hoekschop / achterbal starten bij de keeper van het tweetal
 • dubbele score wanneer de verdediger de bal verovert op helft tegenpartij en scoort
 • na verloop van tijd wisselen team A en team B van rol (3-4 minuten)
 • 6-9 spelers (door wisselen na elk doelpunt, achterbal of hoekschop)

 

Partijspel 4:   4 (+k) tegen 4 (+k) met 2 grote doelen

15 minuten — lengte 30m – breedte 40m

Bij onvoldoende spelers 3 (+k) tegen 3 (+k) spelen!

 • als de bal uit is inpassen
 • bij een hoekschop starten bij de eigen keeper