Training 2a – Het verbeteren van het dieptespel in de opbouw

Geplaatst op 1 December Sat door Kees Wabeke

Algemeen: zoveel mogelijk uitzetten afhankelijk van het aantal spelers. Niet de oefening aanpassen. 
Gebruik pionnen bij onvoldoende materiaal. Bij meer spelers wisselen na een doelpunt, indraaien. Zie voor het aangeven van aanwijzingen de specifieke PDF van deze oefening. Daarin staat hoe je een oefening makkelijker/moeilijker maakt. Bij elke oefening is het nummer aangegeven.

 

Warming-up 2.2   2 tegen 1 geel doel – lijn                            

15 minuten — lengte 20m – breedte 10m

(vergeet de keeper, die is er niet bij deze oefening)

Speler  1 start met de bal en moet de 1e bal spelen naar speler 2 vervolgens 2 tegen 1 uitspelen. Aanvallers kunnen scoren op het doel, verdediger kan scoren door de bal over de lijn te dribbelen. Als de bal uit is in dribbelen of inpassen (2 tal) Bij een achterbal / hoekschop / doelpunt opnieuw starten door het tweetal. Na 3-4 minuten wisselen.

Oefenvorm  2.5   3 tegen 2 lang smal veld met 2 gele doelen      

15 min — lengte 30m – breedte 10m

Als de bal uit is in dribbelen voor het tweetal of inpassen voor het drietal. Bij een hoekschop / achterbal starten bij het doeltje van het drietal. Dubbele score wanneer de voorste verdediger de bal verovert op helft tegenpartij en scoort. Na verloop van tijd wisselen team A en team B van rol.

 

Oefenvorm  2.1    4(+k) tegen 3(+k) lang smal veld grote doelen

15 minuten — lengte 45m – breedte 15m

Beide teams kunnen scoren op een groot doel met keeper.  Als de bal uit is in dribbelen of inpassen voor drietal en inpassen voor viertal. Bij een hoekschop / achterbal starten bij de keeper van het viertal.  Dubbele score wanneer het drietal de bal verovert op helft tegenpartij en scoort.  Na verloop van tijd wisselen team A en team B van rol.

 

Partijspel 2A   4(+k) tegen 4(+k) lang smal veld grote doelen

15 minuten — lengte 45m – breedte 15m

Bij onvoldoende spelers 3(+k) tegen 3(+k) spelen!

Beide teams kunnen scoren op een groot doel met keeper.  Als de bal uit is in dribbelen of inpassen Bij een hoekschop starten bij de eigen keeper.