Training 3a – Het uitspelen van een één tegen één situatie

Geplaatst op 1 December Sat door Kees Wabeke

Algemeen: zoveel mogelijk uitzetten afhankelijk van het aantal spelers. Niet de oefening aanpassen. 
Gebruik pionnen bij onvoldoende materiaal. Bij meer spelers wisselen na een doelpunt, indraaien. Zie voor het aangeven van aanwijzingen de specifieke PDF van deze oefening. Daarin staat hoe je een oefening makkelijker/moeilijker maakt. Bij elke oefening is het nummer aangegeven.

Warming-up 3.4:   dribbeltikspel

15 minuten — lengte 20m – breedte 20m

 • alle spelers hebben een bal 
 • twee spelers fungeren als tikker en proberen zoveel mogelijk
 • spelers te tikken binnen 45 seconden
 • wanneer de overige spelers de bal buiten de ruimte dribbelen is dit een punt voor de tikkers
 • LET OP spelers moeten de bal bij zich houden

 

Oefenvorm 3.3:   2(+k) tegen 2(+k) lang smal veld grote doelen               

15 minuten — lengte 30m – breedte 10m

 

 • beide teams kunnen scoren op een groot doel
 • als de bal uit is in dribbelen of inpassen
 • bij een hoekschop krijgt het team een achterbal  te nemen door de eigen doelman
 • bij een achterbal starten bij de eigen doelman

 

Oefenvorm 3.1:   4 tegen 3 lijnvoetbal

15 minuten — lengte 20m – breedte 30/40m – scoor vak 3/5 meter

 

 • beide teams kunnen scoren door over de doellijn van de tegenpartij te dribbelen en de bal in het vak te controleren (voet op de bal) 
 • als de bal uit is in dribbelen of inpassen 
 • bij een achterbal of hoekschop in het midden van de doellijn van het viertal starten door het viertal
 • na verloop van tijd wisselen team A en team B van rol

 

Partijspel 3:   4 tegen 4 lijnvoetbal

15 minuten — lengte 20m – breedte 40m – scoor vak 3/5 meter

 

Bij onvoldoende spelers 3 tegen 3 spelen!

 • beide teams kunnen scoren door over de doellijn van de tegenpartij te dribbelen en de bal in het vak te controleren (voet op de bal)
 • als de bal uit is in dribbelen of inpassen
 • bij een achterbal of hoekschop in het midden van de eigen doellijn starten