Beleidsplan 2014 – 2018

Beleidsplan_SV Den Hoorn_2014-2018 Definitief

 

Bovenstaand het beleidsplan S.V. Den Hoorn 2014-2018 “Blijven verbeteren”. Dit plan beschrijft het te voeren beleid en de doelstellingen, die deze voetbalvereniging de komende jaren wil realiseren. Ook beschrijft het de acties die we daarvoor gezamenlijk moeten uitvoeren. We geven hiermee tevens aan, waar deze club voor staat en wat wij met z’n allen belangrijk vinden.

“Blijven verbeteren” voeren we daarbij als motto. Het is namelijk erg makkelijk om genoegzaam achterover te leunen. We hebben het tenslotte met zijn allen heel goed. We mogen gebruik maken van een fantastisch sportcomplex. Het vlaggenschip speelt eindelijk in de 2e klasse en ook bij de jeugd en dames is er een opgaande lijn in niveau te zien. Er is voldoende ruimte voor recreatief voetbal en andere activiteiten. Dit alles wordt ondersteund door heel veel vrijwilligers. En tot slot kunnen we ook de financiën goed op orde houden.

Toch is er ieder jaar weer ruimte voor verbeteringen. De speler kan ieder jaar leren nog beter te spelen. De club kan nog beter opleiden en organiseren. De faciliteiten kunnen altijd meer ruimte bieden ter ondersteuning van bovenstaande. Ieder lid kan helpen de vereniging een fijne plek te laten zijn. Zo zijn er nog tal van zaken die ieder jaar weer opgepakt kunnen en moeten worden.

Met zijn allen omhoog durven kijken; dat uitspreken is de eerste stap. Daarna moeten nog heel veel stapjes volgen om uiteindelijk de verbeteringen waar te maken. En soms zal daar een stapje terug tussen zitten.

Dit beleidsplan is tot stand gekomen na uitgebreid overleg binnen en buiten de vereniging. De eigen identiteit, die hoort bij een dorpsclub met een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid, blijft daarbij centraal staan.

Een vereniging die zich primair richt op de voetbalsport in al haar facetten, van recreatief tot prestatief en met het oog op de belangen van de verschillende groepen leden: van mannen tot vrouwen en van jong tot oud. Maar ook een club, waar iedereen enthousiast en respectvol met elkaar omgaat en waar iedereen ook zijn of haar steentje bijdraagt aan het verenigingsleven.

De doelstellingen en acties worden in hoofdlijnen beschreven. De uitwerkingen en bewaking daarvan vinden plaats door middel van het opstellen van jaarplannen door het hoofdbestuur en de diverse commissies. Het maken van keuzes en toewijzen van (financiële) middelen geeft helderheid wat wel en niet mogelijk is binnen onze vereniging.

De basis voor een gezonde vereniging ligt echter altijd bij een goede verenigingsorganisatie, het verenigingsleven en het verenigingsgevoel. Bij ieder individu binnen ons SV Den Hoorn. Om te “blijven verbeteren” hebben we dus nog genoeg te doen.

 

Hoewel we proberen meer duidelijkheid te verschaffen, zult u vragen of opmerkingen hebben over dit beleidsplan. Twisten over punten en komma’s mag altijd, daar is altijd ruimte voor. Wij denken echter dat de strekking en doelstellingen duidelijk zijn.

Veel leesplezier en jullie inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke sportgroeten,

Namens het bestuur,

 

Richard van der Helm

Voorzitter S.V. Den Hoorn